Instalacja alarmów

włączanie alarmu

Instalacja alarmów przeprowadzana jest w celu ochrony obiektów oraz terenu wokół nich przed włamaniem i kradzieżą. Niektóre z systemów zabezpieczają również budynki przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi i zagrożeniami, które powodują znaczne straty materialne, takimi jak pożar czy zalanie.

W montowanych przez nas rozwiązaniach wykorzystywane są najczęściej czujki podczerwieni reagujące na ruch oraz magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach lub bramach garażowych. Ich uruchomienie powoduje natychmiastowe włączenie ogłuszającego alarmu, do którego wyłączenia konieczne jest wpisanie kodu ustalonego przez użytkownika.

Jakie instalacje alarmowe oferujemy?

Współczesne systemy alarmowe bazują na inteligentnych centralach i współpracują z innymi instalacjami, np. monitoringu czy kontroli dostępu. Mogą również sterować automatyką stosowaną do podniesienia bezpieczeństwa obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania przycisków antynapadowych albo wyposażenia domowników lub personelu w piloty uruchamiające cichy alarm.

Głównymi elementami proponowanych przez nas systemów są:

  • centrala alarmowa,
  • manipulatory dotykowe lub tradycyjne klawiszowe,
  • czujki i detektory ruchu,
  • sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne,
  • dialer telefoniczny lub moduł GSM do przekazywania alarmu za pomocą sieci telefonii stacjonarnej bądź komórkowej,
  • radiolinia – nadajnik z pilotami, dzięki któremu możliwe jest włączenie lub wyłączenie czuwania oraz wyzwolenie alarmu,
  • blokady uniemożliwiające kradzież, dostęp do mienia lub ucieczkę włamywacza.