Instalacja telewizji przemysłowej

kamera przemysłowa

Instalacja telewizji przemysłowej służy zwiększeniu bezpieczeństwa danego obiektu lub obszaru. Jest to system przesyłu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów lub rejestratorów w ograniczonej strefie, w celu wykrywania zagrożenia, zapobiegania kradzieży mienia oraz zapewnienia porządku w większych skupiskach ludzi. Może to być zarówno pojedynczy budynek, np. bank, supermarket czy szkoła, jak i duży kompleks, taki jak lotnisko, zakład przemysłowy lub nawet całe miasto. Nagrania z monitoringu mogą też posłużyć do dokładnego odtworzenia przebiegu różnych zdarzeń.

Dzięki komputerowej obróbce sygnału wizyjnego można zobaczyć obrazy z miejsc bez dodatkowego oświetlenia, ale najważniejsze jest wprowadzenie wideo detekcji, czyli automatycznego wykrywania ruchu na dozorowanym obszarze.

Monitoring wizyjny prowadzony jest przy użyciu kamer cyfrowych. Jest to dynamicznie rozwijająca się technologia pozwalająca na obniżenie kosztów pracy.

Elementy składające się na system telewizji przemysłowej

Do montażu telewizji przemysłowej wykorzystujemy:

  • kamery przemysłowe stanowiące główny element telewizji dozorowej, służące do kontrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa posiadłości oraz obiektom, wymagającym szczególnej ochrony – bankom, sklepom, stacjom benzynowym oraz centrom handlowym,
  • obiektywy odpowiadające za tworzenie obrazu i transmisję,
  • rejestratory cyfrowe pozwalające na nagrywanie obrazu w formacie cyfrowym na dyskach twardych lub innych mediach.